<<
>>

5. Поясніть послідовність альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень

Зміст цього етапу полягає у перевірці кожної знайденої альтернативи за критеріями:

1. реалістичність - можливість її здійснення взагалі з урахуванням зовнішніх обставин, не залежних від самої організації.

Зовнішні чинники часто обмежують кількість прийнятних альтернатив. До таких, зокрема, відносяться:

юридичні обмеження; можливості існуючих технологій; моральні та етичні норми тощо.

2. відповідність ресурсам, які має у своєму розпорядженні організація;

3. прийнятність наслідків реалізації альтернативи. Реалізація альтернативи призводить до наслідків як пов’язаних, так і не пов’язаних з досягненням встановленої мети. Якщо в процесі прийняття рішення не прийматимуться до уваги такі наслідки, то можна отримати результат, який повністю нейтралізує очікуваний ефект. Тому в процесі виявлення можливих наслідків реалізації кожної альтернативи необхідно враховувати: не тільки основні (пов’язані з досягненням мети), але і побічні результати; не тільки безпосередній період реалізації альтернативи, але і майбутні періоди.

Альтернативні варіанти УР повинні проводитись в порівнянні, як вид по наступних факторах:

а) фактор часу (час здійснення проекту, або вкладення інвестицій);

б) фактор якості об’єкта;

в) фактор масштабу (об’єму) виробництва об’єкта;

г) рівень освоєності об’єкту у виробництві;

д) метод одержання інформації для ПУР;

е) умови застосування;

є) фактор інфляції;

ж) фактор ризику і невизначеності.

---------------------------------------------------©1-2-------------------------------------------------------

<< | >>
Источник: Шпаргалка по предмету - Керівні рішення. 2017

Еще по теме 5. Поясніть послідовність альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень:

 1. 17. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.
 2. Послідовність і зміст етапів вибору цільового ринку фірми в процесі розробки бізнес-плану.
 3. Мета і послідовність етапів розробки плану доходів і витрат в процесі складання бізнес-плану.
 4. Мета і послідовність етапів розробки плану руху готівки в процесі складання бізнес-плану.
 5. № _33_ Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств
 6. № _34_ Завдання, послідовність і джерела контролю основних засобів
 7. 17. Зміст планування матеріально-технічного забезпечення виробництва та послідовність його розробки.
 8. 21. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають і послідовність розрахунків.
 9. 81. Тарифна сітка: сутність та варіанти побудови.
 10. Послідовність і зміст етапів вибору цільового ринку фірми в процесі розробки бізнес-плану.
 11. Змістова характеристика розділу бізнес-плану “Виробничий план” (цілі розробки, орієнтовна структура, послідовність розробки).
 12. Мета і послідовність етапів розробки плану доходів і витрат в процесі складання бізнес-плану.
 13. Мета і послідовність етапів розробки плану руху готівки в процесі складання бізнес-плану.
 14. 13. Нехай в деякій області комплексної площини задана послідовність функцій комплексної змінної , ,, ,. Вираз (нескінченна сума)
 15. 26. Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників.
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -