<<
>>

28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень

Управлінські рішення є основою управління, а тому їх ефективність обумовлює ефективність системи управління. В зв’язку з цим показники ефективності управління в певній мірі характеризують ефективність управлінських рішень.

Показники ефективності системи управлінських рішень можна об’єднати в три групи:

1) показники організації;

2) показники функціонування;

3) результативні показники ефективності системи.

Перша і друга група показників відображають, як організована система управління і на скільки параметри забезпечують ефективність її функціонування і вироблення рішень. Третя група показників характеризує результати функціонування системи управління і ефективність вироблених рішень.

В ринкових умовах обов’язковою умовою ефективного управління є вироблення і виконання рішень з найменшими затратами праці і коштів. Для цього розраховують трудомісткість і собівартість управлінських рішень. При необхідності можна розрахувати трудомісткість і собівартість окремо підготовки, прийняття і реалізації рішення, а також будь-якої операції, прийому дії.

---------------------------------------------------©KVV-----------------------------------------------------

<< | >>
Источник: Шпаргалка по предмету - Керівні рішення. 2017

Еще по теме 28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень:

 1. Підготовка та прийняття управлінських рішень в митній службі.
 2. 16. Розгляньте класифікацію органів державного управління за ознаками порядок прийняття управлінських рішень та джерела фінансування.
 3. 28. Системи підтримки прийняття управлінських рішень
 4. 96. Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.
 5. 57. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні.
 6. Порівняльна характеристика раціональної та інтуїтивної технологій прийняття управлінських рішень.
 7. Характеристика процесу прийняття управлінських рішень.
 8. Особливості застосування інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень в рекламному бізнесі.
 9. Методи обґрунтування управлінських рішень.
 10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
 11. 1. Опишіть основні поняття та визначення у прийняті управлінських рішень
 12. 6. Опишіть, які ставлять вимоги до класифікації управлінських рішень
 13. 9. Опишіть ієрархічний взаємозв’язок управлінських рішень на виробництві
 14. 17. Опишіть етапи управлінських рішень та вимоги до їх оформлення
 15. 22. Обґрунтуйте параметри і умови забезпечення якості і ефективності управлінських рішень 23. Дайте визначення основних умов забезпечення якості і ефективності управлінських рішень та охарактеризуйте їх
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -