<<
>>

21. Дайте визначення поняттю «якість рішення» та охарактеризуйте параметри якості управлінських рішень

Якість рішення – сукупність його властивостей, яка відображає суть і необхідна для досягнення певної мети. До числа цих властивостей відносяться :

Цілеспрямованість. Кожне рішення повинне мати мету, яка б в свою чергу була сформульована з врахуванням загальної стратегії.

Наукова обґрунтованість. Прийняті рішення забезпечують високу ефективність тільки тоді, коли вироблені на науковій основі.

Компетентність УР – його здатність вирішити проблему.

Своєчасність. Кожне рішення забезпечує високий ефект при умові своєчасного його прийняття у відповідності з вимогами конкретної обстановки.

Відсутність протиріч означає чітку визначеність, однозначність і погодженість рішень прийнятих на різних рівнях управління.

Науковий виклад включає цілеспрямованість, адресність, повноту, конкретність, доступність, доказовість, короткість. Виклад рішення повинен відображати його суть, програму дій і в той же час бути коротким. Недопустимі розпливчаті неконкретні рішення, які порушують ритм, наносять шкоду виробництву.

---------------------------------------------------©KVV-----------------------------------------------------

<< | >>
Источник: Шпаргалка по предмету - Керівні рішення. 2017

Еще по теме 21. Дайте визначення поняттю «якість рішення» та охарактеризуйте параметри якості управлінських рішень:

  1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
  2. 21. Дайте визначення поняттю «якість рішення» та охарактеризуйте параметри якості управлінських рішень
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -