Маркетингова цінова політика. Лекции. 2017

|
Лекція 1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці
Лекція 2. Формування цінової політики
Лекція 3. Система цін та їх класифікація
лЕКЦІЯ 4. Фактори МАРКЕТИНГОВОГО ціноутворення
2. Зовнішні фактори.
3. Внутрішні фактори
ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИ маркетингового ціноутворення
ЛЕКЦІЯ 6. Загальна характеристика цінових стратегій
Лекція 7. Концепції ціноутворення в системі маркетингу
Лекція 8. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЛЕКЦІЯ 9. Формування в ціні товарних податків
Лекція 10. Маркетингове дослідження в пpoцeci реалізації цінової політики
Лекція 11. Взаємозв’язок цін і інфляції
лекція 12. Помилки і ризики у встановленні ціни
ЛЕКЦІЯ 13. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

Книги и учебники по дисциплине Маркетинговая ценовая политика: