<<
>>

Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету «Політична економія». 2016

<< | >>
1. Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
2. Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
Закони і категорії політичної економії.
Економічна система: її сутність та структурні елементи і суб’єкти. Типи і еволюція економічних систем та критерії їх класифікації.
Власність як економічна категорія та її історичні типи, види і форми. Закон України «Про власність». Суб’єкти і об’єкти власності.
Натуральна та товарна форми організації виробництва.
Товар та його властивості.
Проста та розвинена форми товарного виробництва. Функціонування товарного виробництва та його закони.
Виникнення і розвиток грошових відносин. Функції грошей.
Грошовий обіг та його закони. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
Капітал і робоча сила та її вартість.
Заробітна плата: сутність, форми і системи. Теорії заробітної плати.
Ринок: суть, функції та умови формування.
Конкуренція та її місце в ринковій економіці.
Принципи класифікації ринків та їхня структура.
Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу.
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин та його роль в економіці. Доходи домогосподарства та їх розподіл.
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки, форми і види підприємств. Закон України «Про підприємства в Україні».
Суть підприємництва та його роль в ринковій економіці. Закон України «Про підприємство».
Специфіка підприємництва в аграрній сфері. Рентні відносини і особливості формування доходів в сільському господарстві.
Витрати виробництва та їх види.
Прибуток як економічна категорія та фактори, що впливають на норму прибутку.
Держава та її економічні функції.
Форми суспільного продукту та методи його обчислення.
Економічне відтворення: суть і його види.
Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.
Економічне зростання та його типи і чинники. Економічні цикли.
Зайнятість робочої сили і ефективність виробництва. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Господарський механізм у системі управління економікою та його особливості в умовах ринкової економіки. Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Економічна система монополістичного капіталізму
Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
Роль держави в економічній системі сучасного капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності в умовах змішаної економічної системи.
Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
Еволющя і перспективи розвитку сучасного капіталізму
Соціалістична економічна система та механізм її функціонування.
Суперечності одержавленої адміністративно-командної економіки, їх загострення і розпад світової системи соціалізму.
Механизм функціонування «державного соціалізму»
Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Особливості ринкової трансформації економіки України.
Світове господарство: суть, структура та закономірності його розвитку.
Економічне зростання і глобальні проблеми, їх суть і класифікація.
Міжнародне співробітництво в розв'язанж глобалышх проблем та розвитку свггогосподарства

Книги и учебники по дисциплине Политэкономия:

  1. Шпаргалки.com. Ответы на вопросы к экзамену по Политэкономии - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Ответы на экзамен по предмету Политэкономия - 2016 год
  3. Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Політекономії - 2016 год
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -