<<
>>

5. Посередницькі, консультаційні,гарантійні та інші види послуг

Посередницькі послуги - це послуги, у наданні яких бере участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем. Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними банками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном.

Перший вид послуг надається банком тоді, коли банк неспроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. Така ситуація може виникнути у випадку перевищення потрібної суми над встановленим лімітом кредитування. Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою, майном здійснюються на основі доручення від клієнта.

Гарантійні послуги полягають у зобов'язанні банку виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) виконати свої зобов'язання. До цієї групи операцій належать: гарантії повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що випливають з невиконання клієнтом умов контракту. Плата за надання гарантійних послуг - це комісія. Банківські гарантії, особливо відомих своєю платоспроможністю банків, фактично означають доступ клієнта до кредиту.

Консультаційні послуги для клієнтів комерційні банки надають з питань економічного (фінансового) аналізу і бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аналізу платоспроможності господарських партнерів клієнта; організації емісії та вторинного обігу цінних паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією.

Комерційні банки, володіючи сучасними засобами телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки, завжди мають різноманітну інформацію, що дозволяє їм займатися інформаційною діяльністю, зокрема:

* одержанням інформації;

* використанням інформації;

* поширенням інформації;

* зберіганням інформації.

За режимом доступу інформація поділяється на: обмежену та відкриту доступ до якої забезпечується шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях).

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

Лізинг - це форма довгострокової оренди, яка пов’язана з передачею в користування об­лад­нання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права власності за орендодавцем на весь термін угоди оренди.

Орендар - особа, яка бере в оренду майно.

Орендодавець - це особа, яка надає майно в оренду.

Факторинг - це купівля банком дебіторських рахунків постачальника на відвантажену продукцію і передача постачальником банку права вимоги платежу з покупця продукції.

Дебіторські рахунки - це рахунки бухгалтерського балансу, на яких обліковуються розрахунки між постачальником та покупцем продукції, що ще не закінчені.

Трастові (довірчі) послуги - це послуги, які банк виконує за дорученням та в інтересах третьої особи.

Посередницькі послуги - це послуги в здійсненні яких бере участь третя сторона, яка виступає посередником між замовником і виконавцем.

Консультаційні послуги - це послуги, які пов’язані з наданням клієнтам різноманітних консультацій.

<< | >>
Источник: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. Підручник. 2016

Еще по теме 5. Посередницькі, консультаційні,гарантійні та інші види послуг:

  1. 25. Характеристика діяльності комерційних банків під час надання лізингових, факторингових, консалтингових, гарантійних і посередницьких послуг
  2. 31. Фондова біржа: сутність, принципи організації та управління, механізм діяльності, роль у ринковій економіці.
  3. 50.ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.
  4. 10.2.1. Загальний підхід до аналізу доходів.
  5. РОЗДІЛ 8. НЕТРАДИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  6. 5. Посередницькі, консультаційні,гарантійні та інші види послуг
  7. Визначення проблематики дослідження
  8. ДОДАТКИ