<<
>>

1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку

Аналіз діяльності банку є одним з найважливіших напрямів економічної роботи. Без правильної організації аналітичної роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку), так і на макрорівні (у банківській системі в цілому) Національний банк України не зможе визначити:

* основні напрями грошово-кредитної політики;

* прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;

* висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;

* виконання банками встановлених економічних нормативів.

Основним об’єктом аналізу є комерційна діяльність кожного окремого банку.

Суб’єктами аналізу виступають як самі комерційні банки, так і Національний банк, аудиторські фірми, реальні та потенційні клієнти. У зв’язку з цим виокремлюють різні напрями та критерії аналізу:

· для акціонера - можливість одержати максимальні дивіденди на вкладений капітал;

· для підприємства - спроможність банку швидко проводити розрахунки, надавати якісні послуги;

· для фізичної особи - надійно зберегти свої збереження, захистити їх від інфляції та отримати певну величину доходу.

Разом з тим методика аналізу баланса має бути єдиною для порівняння одержаних результатів. Для цього застосовується загальновідома система рейтингу CAMEL та інші.

Метою аналізу є визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив подальшої його діяльності.

Завданнями аналізу є:

· визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів;

· дотримання всіх вимог щодо ліквідності;

· підтримання стану адекватності і достатності капіталу;

· порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;

· узагальнення результатів аналізу і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення діяльності окремого банку.

<< | >>
Источник: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. Підручник. 2016

Еще по теме 1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку:

 1. 6. Види аналізу
 2. 1. Зміст державного боргу. Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит»
 3. Держава позичальник.
 4. 2. Державний борг. Управління.
 5. Підвищення ефективності використання державних запозичень 6.1. Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави
 6. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні.
 7. Заходи для підготовки форми № 3 для бюджетування
 8. 19. Перевірка знань, умінь і навичок з математики. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 9. 1.4. Види аналізу банківської діяльності
 10. 11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку
 11. 1. Банківська система України та роль у ній НБУ
 12. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 13. 1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку
 14. 3.2. Адміністративно-правові гаранти захисту прав фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні
 15. 1.1. Стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері погашення податкового боргу
 16. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності.
 17. 3.2. Міжнародні універсальні стандарти колективних трудових прав
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ