МАШИНОСТРОЕНИЕ

  • Лекции по дисциплине Гибкие производственные системы. 2016

  • ... подробнее

  • І.Г. Міренський. Основи технології машинобудування. 2007

  • Друкується за рішенням Вченої ради академії як навчальний посібник для студентів спеціальності Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. (Протокол № 1 від 29.09.2006 р.) На підставі узагальнення сучасних методик розрахунків, принципів конструювання та діючих технічних стандартів викладена теорія побудови та методи оцінки технологічних процесів машинобудівного виробництва, що включають отримання заготівок, механічної обробки різанням і складання виробів та їх елементів, а також вимоги до конструктивного оформлення розробок. Розглянуто шляхи підвищення ефективності технології виготовлення в результаті впровадження маловідхідного процесу отримання заготівок, раціональних... подробнее

  • Дорохов Н.Ю.. Конспект лекций КАЧЕСТВО МАШИН. 2005

  • ... подробнее

- Автоматизация - Антропология - Безопасность жизнедеятельности - Библиотечное дело - Бизнес и предпринимательство - Биология - Военное дело - География - Геология - Гидравлика и пневматика - Горное дело - Деловодство - Деловое общение - Дизайн - Журналистика - Издательское дело - Информатика - Информационные технологии - Искусствоведение - История - Книги и учебники бесплатно - Конфликтология - Культурология - Легкая промышленность - Лесное дело - Литературоведение - Маркетинг - Математика - Машиностроение - Медицина - Международные отношения - Менеджмент - Металлургия - Метрология - Механика - Нефтегазовое дело - Общеобразовательные дисциплины - Педагогика - Пищевая промышленность - Политология - Право РФ - Право України - Приборостроение - Психология - Реклама, PR - Русский язык - Страхование - Строительство - Таможенное дело - Товароведение - Торговое дело - Философия - Финансы - Экономика -