<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Спеціалізований питальник для вивчення архівних кримінальних проваджень (справ) щодо незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України, розглянутих судами України протягом 2010-2014 рр.

Загальні відомості про кримінальне провадження (справу):

Кримінальне провадження (справа) №_______________

Обвинувачений (ні):

1.

2.

3.

Суд:___________________________________________

Дата винесення вироку____________________________

Вид і розмір покарання за вироком суду_____________

Фабула справи

І. ВІДОМОСТІ ПРО ЗЛОЧИН

1. Вид вчиненого злочину_______________________________________

(проти власності, у сфері господарської діяльності, службовий)

2. Злочин та його кваліфікація___________________________________

3. Форми співучасті та кількість учасників_________________________

4. Мотиви та цілі вчинення бюджетного злочину____________________

5. Конкретна життєва ситуація, яка передувала злочину______________

(криміногенна, стала, періодична, випадкова або інше)

6. Злочин вчинено розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів_

7. Вид розпорядника бюджетних коштів, де було незаконно використано

бюджетні кошти_______________________________________________

(першого, другого чи третього ступеня)

8. Сфера діяльності Збройних Сил України, де відбулося незаконне

використання бюджетних коштів_________________________________

9. Вид та код бюджетної програми ЗС України, кошти якої незаконно

використано___________________________________________________

10. Вид Збройних Сил України, де незаконно використано бюджетні кошті

11. Спосіб незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України

12. Розмір бюджетних коштів, що було незаконно використано

13. Ким було виявлено вчинений злочин

(Держфінінспекція, військова прокуратура, СБУ, Військова служба правопорядку ЗСУ ін.)

14.

Які норми чинного законодавства порушено винним за матеріалами кримінального провадження внаслідок незаконного використання бюджетних коштів у ЗС України____________

15. Чи відшкодовано державі шкоду, завдану внаслідок незаконного використання бюджетних коштів у ЗС України_______________________________________________________

(так; ні; якщо так, то у якому розмірі)

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН

16. П.І.Б._____________________________________________________

17. Стать_____________________________________________________

18. Вік_______________________________________________________

19. Національність_____________________________________________

20. Громадянство______________________________________________

21. Освіта_____________________________________________________

22. Сімейний стан (наявність дітей)________________________________

23. Місце реєстрації____________________________________________

24. Фактичне місце мешкання____________________________________

25. Місце роботи_______________________________________________

26. Військове звання____________________________________________

27. Матеріальний достаток____________________________________

(високий, середній, низький, дуже низький)

28. Судимість_________________________________________________

29. Що з переліченого нижче характеризує цю особу та її поведінку:

- систематичне вживання спиртних напоїв;

- вживання наркотиків;

-характеристика з міста роботи___________________________________

- наявність невротичних й психічних розладів поведінки, відхилення у

поведінці______________________________________________________

- перебування на обліку у спеціалізованих лікувальних

установах_____________________________________________________

(так, ні, в яких і у зв’язку з якими захворюваннями)

- інше, а саме____________________________________________

30. Чи проводилася або ні експертиза стосовно обвинуваченого:________

(яка, висновок експерта)

31.

Роль винного в злочинній групі:

- лідер, активний учасник, другорядна особа;

- організатор злочину, виконавець, підбурювач, посібник.

32. Період, упродовж якого незаконно використовувалися бюджетні кошти _

33. Чи виконувалися приписи працівників Держфінінспекції щодо усунення

недоліків у бухгалтерській та фінансовій документації_________________

34. Установлення факту надання неправомірної вигоди за ігнорування

наслідків учиненого злочину______________________________________

35. Чи була компенсована шкода, заподіяна внаслідок вчинення злочину, та у

якому розмірі__________________________________________________

36. Обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання, встановлені

судом________________________________________________________

Ш. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (СПРАВИ)

37. Викриття органами досудового розслідування причин й умов, що сприяли вчиненню злочину

38. Причини та умови, виявлені в суді

39. Чи винесені за кримінальним провадженням (справою) подання та окремі ухвали?

IV. ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНУ

40. Заходи із запобігання злочинам, що визначені у поданні слідчого або окремій ухвалі суду

41. Дії адресата із виконання подання слідчого або окремої ухвали суду

Додаток Б ПИТАЛЬНИК

для опитування працівників військових прокуратур щодо незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснює дослідження незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України. Будь-ласка, уважно прочитайте запитання та варіанти відповідей на них. Підкресліть правильний варіант відповіді або висловіть власну думку з цього приводу. Якщо не передбачено іншого, то допускається лише один із запропонованих варіантів відповідей. Опитування має виключно науковий та анонімний характер, тому вказувати прізвище та ім’я не обов’язково.

Ваші відповіді допоможуть у розробці заходів запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України. Вдячні за щирі відповіді та Вашу допомогу!

1. Ваша посада__________________________ Стаж роботи_______

років

2. Вкажіть сфери діяльності Збройних Сил України, в яких найбільш поширено незаконне використання бюджетних коштів:

- утримання особового складу;

- будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців;

- закупівля, модернізація озброєння, відновлення його боєздатності;

- утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива;

- відчуження військового майна;

- здача нерухомого військового майна в оренду військовими формуваннями

- інше___________________________________________________

3. Конкретизуйте розпорядників бюджетних коштів у Збройних Силах України, службові особи яких найчастіше вчиняють (можуть вчиняти) їх незаконне використання:

- розпорядники першого ступеня (Міністерство оборони);

- розпорядники другого ступеня (Головне фінансово-економічне управління Збройних Сил, фінансові управління видів Збройних Сил, територіальні квартирно-експлуатаційні управління);

- розпорядники третього ступеня (військові частини, військові комісаріати, військово-навчальні заклади, наукові центри та ін.).

4. Злочини у сфері незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України частіше вчиняються:

- у групах за попередньою змовою;

- у складі організованих груп;

- злочинними організаціями;

- одноособово.

5. Які основні способи вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів у Збройних Силах України?

- використання бюджетних коштів на цілі, що не передбачені бюджетним законодавством;

- використання бюджетних коштів на цілі з перевищенням затверджених обсягів;

- здійснення видатків бюджету без встановлених бюджетних

призначень;

- здійснення видатків бюджету із перевищенням бюджетних

призначень;

- надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних

призначень;

- надання кредитів з бюджету із перевищенням бюджетних

призначень;

- видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету;

- видання нормативно-правових актів, що збільшують витрати бюджету;

- інше___________________________________________________

6.

Скільки у середньому на один зареєстрований злочин у сфері незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України припадає невиявлених (незареєстрованих) з різних причин злочинів (1, 2, 3, 4, 5...10...більше 10)?

Вкажіть кількість________________

7. Зазначте причини, за якими злочини у сфері незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України не реєструються правоохоронними органами:

- режимність об’єктів військово-промислового комплексу;

- відсутність контролю за виконанням бюджету з боку відповідних суб’єктів;

- високий рівень корупції у контролюючих та правоохоронних органах;

- невірна правова кваліфікація таких злочинів, їх штучне маскування у адміністративні правопорушення чи дисциплінарні проступки;

- помилки у кваліфікації даних злочинів із суміжними кримінальними посяганнями;

- висока фахова підготовка злочинців;

- інше___________________________________________________

8. Назвіть чинники, що породжують (сприяють) незаконне використання бюджетних коштів у Збройних Силах України:

- бажання незаконного збагачення у великих (особливо великих) розмірах;

- існуючі традиції розкрадання бюджетних коштів;

- поширені стереотипи безкарності при нецільовому використанні бюджетних коштів;

- корпоративна солідарність серед військовослужбовців;

- непублічність розподілу бюджетних коштів Збройних Сил України;

- відсутність єдиного реєстру військового майна;

- недосконалість правового регулювання використання бюджетних коштів у Збройних Силах України;

- широкі повноваження Міноборони щодо розподілу бюджетних коштів;

- відсутність належного фінансового та громадського контролю за використанням бюджетних коштів;

- неналежна взаємодія контролюючих та правоохоронних органів при виявленні та розслідуванні вказаних злочинів;

- низький рівень матеріального та соціального забезпечення військовослужбовців офіцерського складу;

- інше___________________________________________________

9. Які заходи треба вжити для підвищення ефективності протидії

незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах

України?

- удосконалення законодавства про державний фінансовий контроль;

- розширення повноважень контролюючих фінансових органів;

- фахові перевірки реалізації заходів державних цільових програм у військовій сфері;

- посилення роботи органів внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України;

- запровадження публічного звітування за використанням бюджетних коштів у Збройних Силах України;

- ретельний підбір кадрів в системі розпорядників бюджетних коштів Збройних Сил України, до контролюючих та правоохоронних органів;

- інше___________________________________________________

10. Запропонуйте основні шляхи удосконалення роботи саме органів прокуратури щодо запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України:

<< |
Источник: ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ВИКОРИСТАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. 45. Джерела права. Первинні і похідні , основні и додаткові джерела права. Джерела права України.
 2. 19. Регламентація та методи судово-медичного дослідження трупів. Додаткові методи дослідження. Порядок оформлення документації.
 3. 40. Види дії кулі, осколків в залежності від кінетичної енергії. Додаткові фактори пострілу, вибуху, їх судово-медичне значення.
 4. Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії і відеозаписи. Процесуальні й технічні правила оформленняфототаблиць, відеоплівок як додатків до відповідних протоколів слідчих дій.
 5. ДОДАТКОВІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ: ТРИВАЛІСТЬ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ
 6. Додаткові щорічні відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці: тривалість, підстави і порядок надання
 7. ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ
 8. Додатки
 9. ДОДАТКИ
 10. 2. Види додатків до документів та вимоги до їх складання
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки