<<
>>

18. Закон кількості грошей, необхідних для обороту.

Сутність з-ну: протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна , об’єктивна маса купівельних і платіжних засобів. Суть: Мф=Мн, Мф – фактична маса гр. в обігу, Мн – об’єктивно необхідна для обігу їх маса.
Мф>Мн - зайві гр., МфМн – держ. випускає гр. зг своїх потреб, а не потреб обігу ? знецінення гр., є зовнішн. проявом порушення з-ну. Мф=Мн досягається при підвищенні цін, Мн збільшується до фактичн. наявної маси. Тут знецінення гр. – порушення з-ну Мн. При обслуговуванні банківськими гр. Мф=Мн в разі, сталості гр. Якщо випуск гр., не використовується для покриття бюджетн. витрат, а здійснюється на основі банківського кредитування, то з-н Мн забезпечується дотриманню принципів і закономірн. кредитного процесу. З цього збільшується Мф до Мн, т.як позички перевищують обсяг погашень. Під час випуску Мн створюються передумови для вилучення їх з обігу і підтримання гр. маси в обігу на об’єктивн. необхідному рівні. Мн=Мф вирішується через регулювання співвідношень між попитом і пропозицією гр. на гр. ринку.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 18. Закон кількості грошей, необхідних для обороту.:

 1. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 2. 12.Управління ЗЕД з позицій менеджменту.
 3. 59 3АКОН КІЛЬКОСТІ ГРОШЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОБОРОТУ.
 4. 2.4.Закони грошового обігу.
 5. 18. Закон кількості грошей, необхідних для обороту.
 6. Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів
 7. 8.1. Виникнення й сутність грошей.
 8. 31. Грошовий обіг та його закони.
 9. Здійснення посттанативних особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття
 10. 1. 1. Воля та волевиявлення учасника правочину в доктрині цивільного права
 11. 2.2. Недійсність правочину, вчиненого під впливом обману
 12. 2. 3. Недійсність правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини та на вкрай невигідних умовах