<<
>>

14. Закон грошового обороту. Способи визначення необхідної кількості грошей в обороті. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.

Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Для кожної економічної системи в кожен момент часу існує певна оптимальна кількість грошей в обороті (її зазвичай називають «необхідна кількість грошей»), і чим більше різниця між фактичною і оптимальною грошовою масою, тим більше негативні наслідки як для грошового обороту, так і для макроекономічної ситуації в країні.
Це твердження отримало назву закону грошового обороту. Формула Фішера MV=PQ. M - маса грошей в обороті. V - швидкість обороту грошей (вимірюється в оборотах грошевої одиниці за період реалізації товару); P - рівень цін; Q – обсяг товарів, представлених до продажу. Швидкість обороту грошей завжди буде досить високою, як в умовах інфляційного надлишку грошей в економіці, так і в умовах їх хронічної нестачі. В першому випадку економічні суб’єкти будуть якнайшвидше позбавлятись грошей, оскільки вони швидко знецінюються, а в другому – гроші стануть настільки довгоочікуваним економічним інструментом для кожного, що будуть використовуватись практично негайно після отримання для задоволення вже дуже актуалізованих потреб. Оскільки в короткостроковому періоді швидкість обороту грошей (V) та обсяг товарів, представлених до продажу (Q), є константами, то, виходячи з формули Фішера, чітко видна ключова закономірність грошового обороту: у скільки разів в економіці зросте грошова маса (M), у стільки ж разів зросте і рівень цін (P). При цьому наступне збільшення товарної маси призведе не до зниження цін, а навпаки - до виникнення додаткової потреби в грошах для продажу додаткових товарів. Водночас, завдяки нерівномірності інфляційного зростання цін, процес зростання цін буде продовжуватись і надалі, змушуючи центральний банк збільшувати грошову масу. Формула Фішера не враховує: продаж товарів в кредит; гроші, необхідні як засіб заощаджень; гроші, необхідні як засіб платежу; гроші в національній валюті, що вивозяться з країни та обсяг іноземної валюти, що в нашій країні виконує грошові функції.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 14. Закон грошового обороту. Способи визначення необхідної кількості грошей в обороті. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.:

  1. 14. Закон грошового обороту. Способи визначення необхідної кількості грошей в обороті. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.