<<
>>

9. Властивості грошей, їх вплив на виконання грошима своїх функцій.

Можна виділити три основні властивості грошей, що розкривають їх суть: гроші забезпечують всезагальну безпосередню обмінюваність. На них можна придбати будь-який товар; гроші виражають мінливу вартість товарів.
Через них визначається ціна товару, а це дає кількісне порівняння різних за споживчою вартістю товарів; гроші виступають матеріалізацією всезагального робочого часу закладеного в товарі. Кожна з вищевказаних функцій має свою специфіку, але при цьому діє у взаємозв’язку з іншими функціями, і будь-яке непорозуміння в системі функціонування грошей руйнує їх стійкість та протидіє виконанню законів грошового обігу. Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей: стабільність вартості, економічність, тривалість використання, однорідність, подільність, портативність. Базовою властивістю грошей є стабільність вартості, підтримання якої є одним з центральних економічних завдань. Важливою властивістю грошей є їх економічність, яка дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту. Важливим способом забезпечення економічної готівки є довгостроковість її використання, яку вважають властивістю грошей. Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Особливо гостро вирішувалось питання однорідності, коли носієм грошей виступали звичайні товари, оскільки кожний екземпляр таких грошей істотно відрізнявся від інших. Гроші повинні мати і таку властивість, як подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь – які частини. Останньою властивістю грошей є їх портативність. Вони мають бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 9. Властивості грошей, їх вплив на виконання грошима своїх функцій.:

  1. 9. Властивості грошей, їх вплив на виконання грошима своїх функцій.
  2. Шляхи підвищення в Україні ефективності режиму виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі