>>

1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів.

Основною метою викладання дисципліни «Гроші та кредит» є формування у майбутніх менеджерів наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.
Основними завданнями курсу «Гроші та кредит» є створення основи для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки спеціалістів. Курс передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей організації та функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення, а саме: - закономірностей грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства; - принципів та форм організації сучасної грошово-кредитної системи; - особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; - характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; - функціонуванню спеціалізованих небанківських інститутів; сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики та ін.
| >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів.:

 1. Сутність та структура маркетингового середовища банку
 2. 60. Регіональна політика, її сутність та завдання.
 3. 32. Сутність програмно-цільвого методу планування
 4. 105. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
 5. 1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів.
 6. 24. Сутність та причини інфляції, способи її вимірювання, зв’язок з іншими макроекономічними показниками.
 7. 34. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості розвитку банківської системи України.
 8. 54.Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
 9. 9.3. Банківська система: сутність,принципи побудови та функції.Особливості побудови банківськоїсистеми в Україні
 10. 24. Сутність податків і їх функції
 11. Сутність і основні структурні елементи економічної систе­ми.
 12. 96. Моніторинг соц.-трудової сфери: сутність, призначення,завдання, інформаційна база.
 13. Групове рішення: сутність, основні закономірності.
 14. 36) Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки.
 15. 43. Сутність, характерні риси та функції політичного лідера.