>>

1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

Надзвичайно складна сутність грошей не дала змоги світовій економічній думці дати однозначне і достатньо повне їх визначення на понятійному рівні. Основними теорет. підходами до визначення сутності грошей: 1.
Товарний (еквівалентний підхід), коли гроші ототожнюються з товаром. Гроші – це особливий товар, який виділився із загальної товарної маси у процесі розвитку товарного виробництва. Він має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Це визначення має той недолік, що не враховує такого важливого призначення грошей, як обслуговування потреб нагромадження вартості. 2. Не товарний або функціональний підхід. Сучасна західна грошова теорія обмежилась визначенням сутності грошей як всього того, що використовується як гроші. У цьому визначенні проглядається спроба охопити всі можливі призначення (функції), форми прояву і сфери використання грошей. Але у такому підході порушена логіка дослідження. Саме функції економ-ї категорії визначаються її сутністю, а не навпаки. 3. Портфельний підхід де гроші розглядаються, як найбільш ліквідний актив. На першому місці розміщена готівка (агрегат М0), оскільки вона має абсолютну ліквідність, і тому не виникає сумніву, що це – гроші. На другому місці розміщені вклади до запитання та карткові, які мають хоч і високу ліквідність, проте нижчу, ніж готівка (Агрегат М1). На третьому місці розміщені строкові вклади, які мають ще нижчу ліквідність, за що їх називають квазігроші і включають уже у третій грошовий показник — агрегат М3. Ще нижчу ліквідність має наступний актив — облігації, в якому є елементи з достатньою ліквідністю, а є й з украй низькою. За портфельного підходу визначення грошей охоплює їх призначення як засобу обігу та платежу, так і засобу нагромадження вартості і тому є достатньо повним і більш прийнятним, ніж перші два. Розрізняють два поняття - "гроші як гроші" і "гроші як капітал" Гроші як гроші використовуються переважно для реалізації певної споживчої вартості. Отже, їхнє цільове призначення полягає в посередництві в обміні. Використання ж грошей як капіталу забезпечує зростання вартості. Це має місце, коли гроші використовуються для формування промислового чи торговельного капіталів або капіталу позичкового. Таке використання грошей значно розширює цільове їхнє призначення, роль грошей в економічному житті суспільства істотно зростає. Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції. Вони стають капіталом при їхньому нагромадженні, зберіганні та продажу на грошовому ринку, що дозволяє їхньому власникові отримати додатковий дохід у вигляді відсотка. Гроші одночасно виступають як гроші і як капітал при обслуговуванні виробничого споживання, одночасно сприяючи як реалізації товару, так і одержанню прибутку.
| >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.:

 1. Що таке банк? Як історично еволюціонували уявлення про сутність поняття «банк»? Як визначається дане поняття в законодавстві Україні?
 2. 1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
 3. 15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.
 4. 21. Сутність та економічна основа грошового обороту.
 5. 105. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
 6. 1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів.
 7. 10. Сутність та економічний зміст грошового обороту, його основні форми.
 8. 3. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ. ГРОШІ ЯК ГРОШІ І ГРОШІ ЯК КАПІТАЛ
 9. 1. Походження і сутність грошей
 10. Сутність грошей.
 11. Т3.Грошовий ринок 3.1.Сутність та структура г.р.
 12. Т7.Сутність кредиту.Кредитний механізм 7.1.Характеристика ринку позичкових капіталів та його основних інструментів.
 13. Суть грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
 14. 8.1. Виникнення й сутність грошей.
 15. 30. Суть грошей та функції грошей: альтернативні теорії грошей.