<<
>>

35. Принципи кредитування.

Кредит – це суспільні відносини, що виникають між ек. суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.
Принципи к-ня: 1) цільове призначення позички – базова передумова забезпечення інтересів сторін. Позичальник чітко визнає ціль, на яку будуть позичені кошти. Вони погоджуються 2-ма сторонами і вступають в кр. відносини. 2) строковість позички – чітко визнаний строк користування позичкою. 3) поверненість позиченої вартості – повернення кредитору всього обсягу одержаної позички. 4) забезпеченість – заходи, що гарантують повернення позички у визначенні строки. Забезпеченням може бути: майно (нерухоме, кредитоспроможність, прогнозування ризику при укладі угоди, стимулювання кредитора до прискорення обігу капіталу, нарощування вільних коштів, ек. їх витрачення. Функція капіталізації вільних гр. доходів – трансформація з допомогою К. нагромаджень та заощаджень юр. та фіз. осіб у дохід, тобто в позичковий капітал. Маса позиченої вільної вартості не змінюючи власника, приносить йому дохід в формі позичкового капіталу. Ця ф. притаманна лише К., виражає його ознаки: зворотність і платність.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 35. Принципи кредитування.:

 1. 61. Загальна характеристика сучасного законодавства про сільськогосподарську кооперацію
 2. Принципи аграрногоправа України.
 3. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 4. Поняття і принципи бюджетного фінансування.
 5. 17. Принципи кредитування. Умови
 6. 28. Методи оцінки і мінімізації банківських ризиків
 7. 6.3. Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки
 8. 6.4. Контроль за станом реалізації кредитних ресурсів
 9. Перечень терминов
 10. 107. Принципи кредитування, суть та практичне значення окремих принципів.
 11. 142. Походження та розвиток комерційних банків.
 12. 14БАНКІВСЬКАСИСТЕМА:СТРУКТУРА.ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ.ФУНКЦІЇ.
 13. 21. Поняття кредитної системи та її побудова.
 14. 8.6. Світова та міжнародна валютні системи
 15. 35. Принципи кредитування.