<<
>>

8.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

Платіжний баланс — це співвідношення між валютними платежами економічних суб’єктів даної країни (резидентів) за її економічними межами та валютними надходженнями їм з-за економічних меж країни (від нерезидентів) за певний період часу (рік, квартал, місяць).
За формою платіжний баланс являє собою статистичний звіт про надходження валютних коштів у країну та про витрачання їх за певний період у розрізі окремих статей, країн, груп країн. За економічним змістом — це макроекономічна модель, що характеризує стан та динаміку зовнішньоекономічних відносин даної країни з зовнішнім світом. Золотовалютні резерви — це запаси іноземних фінансових активів та золота, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та інші потреби, що мають загальноекономічне значення. Ці потреби визначають цілі накопичення золотовалютних резервів. Основними з них є: ¾ забезпечення країни достатнім запасом міжнародних платіжних засобів, з тим щоб держава, її окремі структури та недержавні економічні агенти могли своєчасно розрахуватися за своїми зовнішніми зобов’язаннями. Це так зване трансакційне призначення золотовалютних резервів, спрямоване на обслуговування зв’язків національної економіки зі світовою. У цьому призначенні вони слугують запасом ліквідних коштів, які забезпечують платоспроможність країни на світовому ринку; ¾ забезпечення державі можливості проводити інтервенції на валютному ринку та ринку грошей, з тим щоб підтримувати на потрібному рівні на них попит і пропозицію та обмінний курс національної валюти. Це так зване інтервенційне призначення резервів, спрямоване на підтримку зовнішньої та внутрішньої вартості національних грошей. Досягнення цих цілей залежить від достатності обсягу золото-валютних резервів та ефективності механізму їх використання. У зв’язку з цим виникає ряд проблем з використанням цього регулятивного інструменту: ¾ проблема оптимізації обсягу золотовалютних резервів; ¾ проблема інтервенційного їх використання; ¾ проблема розміщення резервів та ін. Оптимізація розміру золотовалютних резервів має важливе економічне значення тому, що занижений їх обсяг погіршує платоспроможність країни на світовому ринку та обмежує регулятивні можливості держави у монетарній сфері, а завищений — призводить до заморожування значної частини національного багатс­тва країни на тривалий період.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 8.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання:

 1. 24. Оцінка обґрунтованості залучення МБК на основі розрахунку платіжного балансу та коефіцієнтів дохідності
 2. 58. Платежный баланс: сущность, структура и роль в механизме валютно­го регулирования.
 3. 59. Золотовалютные резервы: сущность, структура и роль в механизме ва­лютного регулирования.
 4. 3. Платіжний баланс: сутність, стан, вплив на грошовий оборот в країні. Платіжний баланс України.
 5. 15. Платiжний баланс та золотовалютні резерви.
 6. 8.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 7. 53. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.
 8. 81. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.
 9. 12. Інвестиційні бюджети, платіжний календар, інвестиційна модель та їх роль в інвестиційному плануванні.
 10. 83.Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави
 11. 84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ
 12. 82.Сутність та структура платіжного балансу країни
 13. 85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу
 14. 86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості формування
 15. 84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ