>>

Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності. 2016

| >>
Тема 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
Тема 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Тема 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Тема 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Тема 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ
8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових операцій банку
8.2. Аналіз факторингових операцій банку
Тема 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті
9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками
9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг
Тема 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ
10.2. Аналіз доходів.
10.3. Аналіз витрат
Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні
11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні
Тема 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Тема 13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком
13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику
Тема 14. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Книги и учебники по дисциплине Анализ банковской деятельности:

  1. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Анализ деятельности банков - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Ответы - Анализ деятельности банков - 2016 год
  3. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Финансовый анализ деятельности банков - 2016 год