<<
>>

7. Зміст, задачіфункціїекономічного контролю.

Місце контролю національного управління економікою країни визначено Конституцією України. Економічний контроль повинен забезпечити систематичну перевірку дій та виконання законів Верховної Ради, постанов уряду та наказів Президента.
Тільки при постійному налагодженому економічному контролі можливо дізнатися про реальність дій економічних законів у процесі виробництва. Це дає можливість своєчасно визначити більш вузькі місця економіки та вчасно виправити непередбачену ситуацію. Постійний розвиток виробничих сил у країні потребує покращання організації всього виробничого процесу, використання наукових методів господарювання та продуктивності праці. У вирішенні цих завдань суттєвий вплив має організований економічний контроль, в умовах якого надається можливість виявити внутрішні резерви кожного підприємства. Контроль, таким чином, потрібен для вирішення таких нескладних завдань, як: виявлення невикористаних резервів у кожному окремому виробничому підрозділі; підвищення економічної ефективності роботи структурних підрозділів; раціональне використання власності. На сучасному етапі контроль можна визначити як перевірку виконання окремо обраних рішень з економіко-господарських питань. При цьому контроль може мати галузевий характер. У загальному напрямку контроль являє собою одну із необхідних функцій держави з управління виробничою та господарською діяльністю функціонуючих підрозділів, яка полягає у здійсненні систематичної перевірки рішень уряду та Верховної Ради з господарських питань. 1.4. Види і форми економічного контролю: За видами контроль поділяється на: зовнішньовідомчий (державний); відомчий; міжвідомчий; внутрішньогосподарський; незалежний (аудит). При здійсненні контрольних функцій з використання прийомів та залучення інформації розрізняють: фактичний контроль; документальний контроль. Фактичний контроль - один із способів контролю, який полягає у встановленні існуючого стану об'єкта шляхом виміру, зважування, переліку якості та інших прийомів, що мають місце для цих цілей. Документальний контроль - один із засобів перевірки, який полягає у встановленні реального стану господарських процесів або стану об'єкта з використанням первинної та іншої документації. За формами економічний контроль поділяють: за часом здійснення (попередній, поточний, наступний); за джерелами даних, що перевіряються (документальний, фактичний); за засобами здійснення (слідчий (пошуковий), економічний аналіз, ревізія, експертиза).
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 7. Зміст, задачіфункціїекономічного контролю.:

  1. 75. Державна влада. Єдність і поділ влади. Гілки державної влади у сучасній Україні.
  2. КОНТИНЕНТАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА.
  3. 6.3. Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки
  4. 2.2. Роль бюджетування у прийнятті управлінських рішень. Бюджетний період. Бюджетний цикл
  5. 14. Основні функції міжнародного менеджменту.
  6. Поняття, сутність та ознаки культурних цінностей як об’єктів цивільних прав
  7. Стан наукового дослідження проблем виконання та відбування покарання щодо раніше судимих осіб у місцях позбавлення волі
  8. Поняття та класифікація раніше судимих осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
  9. Загальносоціальне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ПРИМІТОК: