>>

Завдання 1.

Визначити характерні риси ризиків аудиторської діяльності. Відповідь
Ризики та їх характерні риси
№ п/п Номер правильної відповіді Показник Характерні риси
1. 2 Ризик аудиту або загальний ризик 1.
Ймовірність того, що виконані аудитором процедури перевірки та проведений ним аналіз фінансової звітності не виявлять суттєвих помилок.
2. 5 Внутрішній ризик 2. Ймовірність пред'явлення претензій на адресу аудиторської фірми (аудитора) з боку клієнтів та інших зацікавлених, в результатах аудиту сторін, з якими було укладено угоду на проведення незалежної аудиторської перевірки, і небезпечність виникнення фінансових збитків від заняття аудиторською діяльністю.
3. 3 Ризик невідповідності внутрішнього контролю 3. Ймовірність того, що системи внутрішнього контролю не дадуть аудитору інформації або не виявлять суттєвих помилок та перекручень.
4. 7 Ризик невиявлення помилок 4. Ймовірність того, що аудитор зробить неправильний висновок з результатів виконаних ним процедур перевірки, а саме за неправильно складеною фінансовою звітністю буде надано аудиторський висновок без застережень, і навпаки (перша ситуація зустрічається набагато частіше).
5. 6 Ризик аналізу 5. Існування внутрішнього ризику залежить від характеру бізнесу підприємства і умов, у яких воно здійснює свою діяльність, котрі неможливо перевірити засобами зовнішнього контролю.
Безумовно, що галузі високих технологій виробництва більш незахищені від впливів внутрішнього ризику, ніж традиційні галузі. Оцінка товарно-матеріальних залишків і засобів виробництва - складніша справа, ніж оцінка грошових коштів.
6. 4 Ризик неправильного визначення розміру суттєвості 6. Ймовірність того, що процедури аналізу не приведуть до виявлення суттєвих помилок.
7. 8 Ризик неправильного методу вибірки 7. Ймовірність того, що суттєві помилки не можуть бути знайдені під час виконання процедур перевірки (цей ризик є складовою частиною ризику невиявлення помилок).
8. 1 Ризик помилок в господарській діяльності 8. Ймовірність того, що вибраний метод вибіркової перевірки не приведе аудитора до виявлення суттєвої помилки (цей ризик є складовою частиною ризику не виявлення помилок)
| >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на завдання з Аудиту. 2016

Еще по теме Завдання 1.:

 1. 109. Експертизи, які призначаються при розслідуванні комп’ютерних злочинів: об’єкти та завдання дослідження.
 2. 30. Прокуратура: поняття, завдання і основні принципи.
 3. 2. Завдання кримінального судочинства.
 4. Державне управління в галузі транспорту, його цілі й завдання
 5. Предмет, система, завдання, джерела курсу 'Правова робота в організаціях і установах"
 6. 21. Проаналізуйте проблему дисбалансу між нормативно фіксованими завданнями (цілями), з одного боку, та обсягом реальних повноважень з другого у компетенційних актах органів виконавчої влади.
 7. Пріоритетні завданнями науки державного управління на сучасному етапі.
 8. № _1_ Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин.
 9. № _11_ Основні завдання та види ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств.
 10. № _39_ Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.
 11. 8. Завдання курсу істор. ек. та ек. думки.
 12. Зміст і завдання оперативно-календарного планування
 13. 65.66.Фін стратег, ф тактика у ф політ, завдан і взаємозв’яз
 14. Описати систему розумового виховання, його завдання та зміст.