<<
>>

2. Види аудиту.

Залежно від об'єкта аудиту виділяють:1) операційний аудит;2) аудит фінансової звітності;3) аудит на узгодженість. Операційний аудит - це систематичний огляд діяльності підприємства (або окремих його підрозділів) з метою визначення її ефективності.
Тобто метою операційного аудиту є оцінка окремих господарських процесів або операцій. Цей вид аудиту проводиться за бажанням клієнта, а його кінцевим результатом є звіт з пропозиціями. Аудит фінансової звітності - це аудит достовірності показників річної фінансової звітності підприємств згідно із встановленими критеріями. Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є визначення достовірності та повноти фінансової звітності. Аудит проводиться у момент виникнення зазначених у законодавстві обставин. За його результатами складають аудиторський висновок про достовірність і повноту річної фінансової звітності. Аудит на узгодженість - це оцінка відповідності діяльності підприємства або посадової особи вимогам законодавства. Отже, здійснюється він з метою встановлення дотримання (недотримання) підприємством, аудит якого проводиться, вимог, процедур, правил, установлених для нього. Кінцевим результатом аудиту є висновок про узгодженість показників та іншої інформації. Залежно від суб'єкта аудиту розрізняють:- зовнішній аудит;- внутрішній аудит. Зовнішній аудит - це аудит, який здійснюється сертифікованими аудиторами згідно з договором на проведення аудиту. Внутрішній аудит-це аудит, який здійснюється кваліфікованими працівниками підприємства. Залежно від обов'язковості здійснення виділяють:- обов'язковий аудит (здійснюється за вимогами діючого законодавства);- необов'язковий аудит (проводиться за ініціативою клієнта). За частотою здійснення аудит буває:- періодичний;- неперіодичний.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 2. Види аудиту.:

 1. 118. Мета і основні завдання екологічного аудиту та визначення його об'єктів та суб'єктів.
 2. 120.Порядок проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.
 3. 121.Правовий статус замовника екологічного аудиту та вимоги до виконавця екологічного аудиту їх права та обов'язки.
 4. 11. Лицензирование аудиторской деятельности как форма контроля государства за соблюдением законодательства в области аудита. Порядок выдачи и аннулирования лицензий
 5. 1. Аудиторськадіяльність, їїсутність, функціональнізавдання, предмет, метод, об'єкти аудиту.
 6. 2. Види аудиту.
 7. 71. Принципы планирования аудита и этапы его проведения.
 8. 23. Класифікація та хар-ка видів аудиту в м/н практиці та в Україні
 9. № _26_ Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма
 10. Сутність аудиту, його зміст, мета та завдання.
 11. Види аудиту та його класифікація
 12. Предмет та об’єкти аудиту
 13. Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту