<<
>>

5. Стадії аудиту.

Аудиторська перевірка - це складний і багатогранний процес, який складається з великої кількості різнорідних процедур, а тому її умовно можна поділити на такі стадії: 1) переддослідна (початково-організаційна);2) дослідна;3) завершальна.
Переддослідна стадія включає процедури організаційного характеру, спрямовані на створення необхідних умов для якісного проведення аудиту у встановлений строк. На даній стадії здійснюється: а) вибір об'єкта аудиту, а саме: визначення першочерговості об'єкта аудиту; формування бригади аудиторів; призначення аудиту; б) організаційно-методична підготовка аудиту, яка складається з вивчення стану економіки об'єкта; розробки плану аудиту; вибору методики аудиту; розробка плану-графіку аудиту; складання програми аудиторської перевірки. Дослідна стадія являє собою безпосереднє виконання аудиторських процедур щодо перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Дана стадія включає:- першочергові дії на об'єкті аудиту;- обстеження об'єкту аудиту;- коригування програми аудиту (при необхідності);- уточнення плану-графіку аудиту (при необхідності);- виконання аудиторських процедур;- перевірка одержаних даних. Завершальна стадія передбачає узагальнення і реалізацію результатів аудиту. На цій стадії відбуваються:- групування і синтезування виявлених хиб;- узагальнення і викладення результатів аудиту в аудиторському висновку чи звіті;- обговорення результатів аудиту з керівництвом підприємства-замовника;- розробка проекту профілактичних заходів; - прийняття рішень за результатами аудиту; - контроль за виконанням прийнятих рішень.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 5. Стадії аудиту.:

 1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 23. Аудиторський фінансовий контроль
 2. Об'єкти та суб'єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
 3. 5. Стадії аудиту.
 4. 14.Нормування та контроль якостіпраціаудиторів.
 5. 17.Методика проведення аудиту фінансовоїзвітності.
 6. 18.Аудит касовихоперацій.
 7. 11.Аудиторський висновок. Методика складання акта аудиторського контролю
 8. 23. Класифікація та хар-ка видів аудиту в м/н практиці та в Україні
 9. Моніторинг інноваційних проектів, методики їх оцінки.
 10. Внутрішній аудиту: його місце в системі внутрішнього контрою.
 11. Схожість та відміність між аудитом та ревізією фінансово-господарської діяльності