<<
>>

6. Процедури аудиту.

Процедура - це поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення певного результату.
Отже, дослідження об'єктів аудиту здійснюється за допомогою окремих методичних процедур. У цілому методичні процедури можна поділити на такі групи: 1) теоретичні;2) документальні;3) практичні;4) економічні. Теоретичні процедури базуються на філософських методах пізнання, а саме аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо. Вони застосовуються для виявлення загального стану об'єкта. Документальні процедури включають в себе дослідження документів, нормативне порівняння, співставлення, зустрічні перевірки тощо. Практичні процедури передбачають здійснення обміру, зважування, інвентаризації, хімічного аналізу, контрольного запуску сировини у виробництво та ін. Економічні процедури здебільшого базуються на застосуванні методів економічного аналізу (галузевий порівняльний аналіз, аналіз облікових і звітних даних за кілька періодів, обчислення індексів І Т.Д.). Тільки всебічне дослідження господарських операцій із застосуванням різних прийомів і процедур дає змогу правильно оцінити об'єкти аудиту і уникнути помилок. Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні тощо. Організаційні процедури передбачають вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), встановлення об'єктів і вибір методики контролю. Моделюючі процедури являють собою побудову організаційних та інформаційних моделей об'єктів контролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки.
Способом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єкта контролю, створюють інформаційний образ. Нормативно-правові процедури полягають у перевірці відповідності функціонування об'єкта контролю правилам, передбаченим нормативно-правовими актами (наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах; додержання основних положень з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків при проведенні інвентаризації. Аналітичні процедури передбачають розділення об'єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних методик. Розрахункові процедури - це перевірка достовірність кількісних і вартісних вимірників господарських операцій, розрахунок узагальнюючих показників, які характеризують об'єкт контролю (показники продуктивності праці, виконання плану реалізації продукції тощо). Лічильно-обчислювальні процедури застосовуються під час перевірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять - встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю. Логічні процедури ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю. Використовують їх у поєднанні з іншими контрольно-аудиторськими процедурами (наприклад, при перевірці документів, економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі). Порівняльно-зіставні процедури передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. Порівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами контролю, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 6. Процедури аудиту.:

 1. 29. Планирование аудита. Общий план и программа аудита
 2. 15. Планирование аудита
 3. 5. Стадії аудиту.
 4. 6. Процедури аудиту.
 5. 11.Взаємодіявнутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.
 6. 5 Планирование аудита. Программа аудита
 7. Общая характеристика стандартов ИТ-аудита: стандарты СКС, стандарты ИБ, Cobit. ITIL
 8. 5. Стандарт «рассмотрение работы внутреннего аудита».
 9. 4. Подготовка программы аудита
 10. Сутність аудиту, його зміст, мета та завдання.
 11. Внутрішній аудиту: його місце в системі внутрішнього контрою.
 12. Методи та методика аудиту
 13. 23. Планування аудиту
 14. 24. Аудиторські процедури та їх класифікація