<<
>>

3. Принципи аудиту.

У національних нормативах аудиту і Кодексі професійної етики аудиторів України встановлено основні принципи аудиту, правила надання аудиторських послуг. Відповідно до цього принципи аудиту можна поділити на дві групи — методологічні та принципи професійної етики.
Вони є обов'язковими для виконання всіма аудиторами при наданні аудиторських послуг. До методологічних принципів належать:• планування аудиту;• обґрунтованість оцінки значущості аудиторських свідоцтв (доказів), а також системи внутрішнього контролю;• визначення критеріїв суттєвості й достовірності;• дотримання методики і техніки аудиту, оцінки ризиків і вибору даних;• аналіз інформації та формування висновків;• відповідальність за результати аудиту;• повне інформування клієнта. До фундаментальних принципів етики аудитора належать такі основні положення. Чесність. Аудитор має бути чесним при виконанні своїх професійних обов'язків. Об'єктивність. Аудитор має бути справедливим і не допускати, щоб упередженість та інші чинники впливали на його об'єктивність. Компетентність. Аудитор зобов'язаний надавати послуги компетентно і старанно, з належним рівнем турботи про клієнта, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно мати такий рівень професійних знань, який не викликав би у клієнта жодних сумнівів в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з урахуванням останніх змін у законодавстві, аудиторській практиці й техніці надання аудиторських послуг. Конфіденційність. Аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним під час надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях. Професійна поведінка. Аудитор зобов'язаний створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що дискредитують її. Професійні норми. Аудитори зобов'язані виконувати з належною турботою й увагою інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор) у тій мірі, у якій вони не суперечать вимогам чесності, об'єктивності й незалежності.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 3. Принципи аудиту.:

 1. 43.Правовое регулирование аудита.
 2. 3. Принципи аудиту.
 3. 15.Нормативи аудиту.
 4. 71. Принципы планирования аудита и этапы его проведения.
 5. Понятие аудита. Правовые нормы аудита
 6. Цели, задачи и общие принципы аудита
 7. 23. Класифікація та хар-ка видів аудиту в м/н практиці та в Україні
 8. № _23_ Принципові відмінності та взаємозв’язок ревізії і аудиту
 9. № _24_ Аудит як система незалежного контролю. Класифікація аудиту
 10. № _26_ Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма
 11. 10. Особенности аудита малых предприятий.
 12. 44. Принципы аудита
 13. 19. Міжнародні стандарти аудиту
 14. 28. Формування методології внутрішнього аудиту
 15. 29. Організація внутрішнього аудиту
 16. 5. Роль аудита в развитии функции контроля в рыночной экономики.