<<
>>

4. Планування аудиту.

Планування забезпечує аудиторську фірму або окремого аудитора рівномірним робочим навантаженням та стабільним функціонуванням контролюючого суб'єкта, а клієнта - своєчасним та якісним проведенням аудиторських робіт.
Від якісного планування аудиторських робіт залежить: o своєчасність проведення аудиторських робіт;якість виконаних робіт; своєчасність закріплення виконавців; вирішення питання про кадрову політику фірми; правильне розміщення кадрів; своєчасне підвищення кваліфікації виконавців. Планування аудиторської роботи являє собою обробку взаємопов'язаного та послідовного переліку роботи на конкретний період. Таким чином, план - це документ, що містить взаємопов'язаний та послідовний перелік робіт на конкретний період. Аудиторські плани можна класифікувати за трьома групами: - за призначенням та місцем складання; - за часом; - за обсягом. За призначенням та місцем складання плани бувають внутрішні та зовнішні; за часом - перспективні та поточні. Перспективні плани складаються на декілька років. Поточні плани поділяються на річні та квартальні. За обсягом плани поділяються на повні, індивідуально-господарчі, тематичні. Повні плани містять повний перелік запланованих робіт до перевірки. У ньому подасться вся програма перевірки виробничої та фінансово-господарської діяльності замовника. При цьому аудитори після перевірки, як правило, складають крім аудиторського висновку акт перевірки. В акті більш повно відображуються виявлені порушення виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Індивідуально-господарські плани складають для господарств-замовників, у яких є певні виробничі особливості. У цих випадках виділяють детальний перелік робіт таких структурних підрозділів. При складанні планів необхідно забезпечити такі умови: охоплення перевірками підприємств, які подали замовлення на проведення аудиту; закріплення виконавців або бригад за реальними замовниками; домовленість (укладення договору) з експертами при можливому залученню їх до перевірок; планування резерву часу для проведення позапланових перевірок; планування резерву часу для звернення до судово-слідчих органів при виявленні значних зловживань; планування резерву часу для проведення аудиторських перевірок щодо звернення слідчих органів; планування резерву часу для щорічного обов'язкового удосконалення професійних знань; планування резерву часу на тарифну відпустку; планування резерву часу на можливі відпустки на випадок хвороби; визначення стратегії аудитора відповідно до оцінки аудиторського ризику; координацію роботи аудитора для вдосконалення її на високому рівні і своєчасно; визначення матеріально-технічного забезпечення аудиторської фірми та ін. Планування - це обрана стратегія підходів на визначений період, за кожною окремою аудиторською перевіркою.
Найважливішою частиною планування аудиту є виявлення економічного становища підприємства у визначений період. На основі таких знань, аудитор у процесі дослідження своєчасно приймає рішення, намічає заходи, що можуть вплинути на зниження ризику і більш ефективну роботу підприємства. Рівень аудиторського ризику збільшується тоді, коли у звітності є помилкові записи або зменшені показники, тому при плануванні аудиту особливо приймають до уваги стан внутрішньогосподарського контролю. У разі досягнення позитивних результатів і застосування відповідних технологій аудитором складається план як елемент загально-аудиторського планування. Загальний план аудиторського контролю розробляється найбільш детально, щоб аудитор зміг підготувати всю супровідну щодо плану документацію. Основні вимоги до процесу планування такі: набуття знань про облікову політику підприємства, стан внутрішнього контролю; виробіток очікуваного рівня довіри до внутрішнього контролю замовника; визначення та прогнозування змісту, часу проведення та обсягу аудиторських процедур; координація роботи аудиторів, експертів та інших, що залучені до аудиторської перевірки. Плани залежно від призначення та місця призначення мають деякі відмінності. У внутрішніх планах показують дату виконання, об'єкти обстеження, виконавців. При зазначенні в планах конкретних дат виконання, його можна назвати планом-графіком. Якщо відомі виконавці та їх порядкові номери, то в плані у графі "хто виконує ту чи іншу роботу" зазначають тільки порядковий номер. План внутрішньогосподарської перевірки складають на підготовчому етапі, котрий визначають в останній місяць поточного облікового періоду, тобто в грудні. Для організації внутрішнього та зовнішнього аудиту діяльності на підготовчому етапі є відповідальним моментом роботи, оскільки від неї залежить якість роботи, яка буде відбуватися у наступному періоді. Складання плану зовнішнього аудиту, як правило, проводиться перед початком наступного за звітним роком, тобто на підготовчому етапі. У такому плані відображають: період діяльності фірми, найменування підприємств-замовників, період діяльності, що підлягає перевірці, час передачі звітної документації замовнику, вид перевірки, виконавців.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 4. Планування аудиту.:

 1. 3. Принципи аудиту.
 2. 4. Планування аудиту.
 3. 15.Нормативи аудиту.
 4. № _24_ Аудит як система незалежного контролю. Класифікація аудиту
 5. Зміст
 6. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
 7. Методи та методика аудиту
 8. Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту
 9. 19. Міжнародні стандарти аудиту
 10. 23. Планування аудиту
 11. 27. Об’єкти внутрішнього аудиту
 12. 31. Модель визначення припустимого аудиторського ризику
 13. 33. Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю