<<
>>

27. Об’єкти внутрішнього аудиту

Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:

— стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;

— фінансова звітність, її вірогідність;

— стан необоротних активів і запасів;

— забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;

— платоспроможність і фінансова стійкість;

— система управління підприємством;

— робота економічних і технічних служб підприємства;

Організація внутрішнього аудиту

— оподаткування: правильність визначення доходу, що підлягає оподаткуванню; своєчасність і повнота сплати податків;

— планування, нормування і стимулювання;

— внутрішньогосподарський контроль;

— виробничо-господарська діяльність;

— достовірність проектно-кошторисної документації;

— забезпеченість власними засобами;

— організація і технологія виробництва;

— процеси господарської діяльності;

— проектно-кошторисна документація;

— виконавча дисципліна та ін.

Для детального дослідження об'єктів внутрішнього аудиту доцільно здійснити порівняльний аналіз видів аудиторських послуг, які надаються зовнішніми аудиторськими фірмами і службами внутрішнього аудиту.

До таких аудиторських послуг належать:

— аудит суб'єктів підприємницької діяльності;

— складання фінансової звітності, податкових декларацій;

— відновлення кількісно-сумового обліку;

— консультації з обліку, оподаткування;

— ведення обліку та розробка методики обліку на конкретних підприємствах тощо.

Однак, ведення обліку, складання звітності здійснює, в основному, зовнішній аудит і переважно на тих об'єктах перевірки, де в штаті підприємства відсутній обліковий працівник.

Внутрішній аудитор позбавлений права займатися комерційною діяльністю. Окремі організації і підприємства через недостатність власних джерел фінансування з проханням отримання коштів звертаються до інвестора та позикодавця (кредитора). У такому випадку об'єктами аудиту інвестиційної діяльності є не тільки процеси вкладання матеріальних і грошових цінностей у суб'єкти підприємницької діяльності, але і господарські операції, пов'язані з цими процесами. Наприклад, випуск і придбання цінних паперів передбачають такі господарські операції: емісія (випуск), продаж, обмін, купівля, нарахування, сплата і отримання дивідентів тощо.

Однак, об'єкти внутрішнього аудиту стосуються переважно фінансової звітності, ревізії та тематичних перевірок.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме 27. Об’єкти внутрішнього аудиту:

 1. 1. Аудиторськадіяльність, їїсутність, функціональнізавдання, предмет, метод, об'єкти аудиту.
 2. 3. Принципи аудиту.
 3. 4. Планування аудиту.
 4. Світова історія розвитку аудиту: характеристика тенденцій його становлення та фактори впливу.
 5. Сутність внутрішнього контролю, його зміст, мета та завдання
 6. Внутрішній аудиту: його місце в системі внутрішнього контрою.
 7. Предмет та об’єкти аудиту
 8. Методи та методика аудиту
 9. 22. Національні нормативи аудиту
 10. 23. Планування аудиту
 11. 27. Об’єкти внутрішнього аудиту
 12. 28. Формування методології внутрішнього аудиту
 13. 29. Організація внутрішнього аудиту