<<
>>

19. Міжнародні стандарти аудиту

Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторські стандарти – документи, що формулюють єдині базові вимоги й загальні підходи до проведення аудиту.

На основі стандартів формуються навчальні програми для підготовки аудиторів та однакові вимоги для проведення іспитів.

Аудиторські стандарти є підставою для доказу в суді якості проведення аудиту й визначення міри відповідальності аудитора.

Стандарти визначають загальний підхід до проведення аудиту, масштаб перевірки, види звітів аудитора, питання методології та основні принципи, яких мають дотримуватись аудитори.

Дотримання аудиторських стандартів дозволяє забезпечити певний рівень гарантій результатів аудиторської перевірки. Якщо аудитор допускає відступ від них, то він повинен пояснити причину цього.

Призначення стандартів:

1) забезпечують високу якість аудиторської перевірки;

2) сприяють впровадженню в аудиторську практику нових наукових досягнень;

3) допомагають користувачам зрозуміти процес аудиту;

4) підвищують суспільний імідж професії аудитора;

5) усувають зайвий контроль із боку держави;

6) допомагають аудиторам вести переговори з клієнтом;

7) забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

Аудиторські стандарти повинні відповідати змінам економічних умов. Відповідно до цих змін стандарти підлягають періодичному перегляду.

На теперішній час існують аудиторські стандарти декількох рівнів:

• міжнародні;

• національні;

• внутрішні (стандарти суспільних аудиторських організацій і стандарти аудиторських фірм – внутріфірмові стандарти)

Міжнародні стандарти аудиту (далі - МСА) покликані уніфікувати підхід до аудиту в міжнародному масштабі й сприяти розвитку аудиту в країнах, де рівень професіоналізму нижче загальносвітового.

Класифікація МСА

На теперішній час діють 49 стандартів, поділених на 10 груп:

Група 1 - «вступні зауваження» – містять 3 стандарти, які визначають юридичний статус МСА, містять перелік термінів, описують структуру МСА й приводять класифікацію супутніх послуг.

Група 2 - «зобов'язання» - 7 стандартів, що визначають цілі та основні принципи аудиту, питання відповідальності аудиту та аудиторів, вирішують питання, пов'язані з контролем якості роботи аудиторів, формою й утримуванням робочої документації, визначають поняття «шахрайство» і «помилка».

Група 3 - «планування» - 3 стандарти описують процес планування аудиторських перевірок, питання розуміння аудитором бізнесу клієнта, дається трактування концепції істотності в аудиті.

Група 4 - «кошти (система) внутрішнього контролю» - 3 стандарти, описують процеси оцінки аудит ризику й систем внутрішнього контролю клієнта, у тому числі при використанні клієнтом комп'ютерних інформаційних систем, а також якщо бухгалтерський облік клієнта ведеться сервісними організаціями (бух. і аудиторськими фірмами).

Група 5 - «аудиторські докази» - 11 стандартів, визначають процес збору аудит доказів у різних ситуаціях, розкриває втримування й характер аналітичних процедур, вибіркових перевірок.

Група 6 - «використання роботи третіх осіб» - 3 стандарти, описують процеси використання в ході аудиторських перевірок роботи інших незалежних аудиторів, внутрішніх аудиторів клієнта, експертів і фахівців у різних областях.

Група 7 - «аудиторські висновки й звіти» - 3 стандарти, що дає рекомендації з форми й утримування аудиторських висновків, складання звітів аудиторів, порядок включення в ці звіти додаткової інформації.

Група 8 - «спеціалізовані області аудиту» - 2 стандарти, визначають дії аудитора при складанні звітів по спеціальним завданням аудиту, а також при вивченні прогнозованої аудит інформації.

Група 9 - «супутні послуги» - 3 стандарти, є керівництвом для аудиторів при наданні супутніх послуг: загальним перевіркам фінансової звітності, виконанню погоджених процедур, компіляції (підготовці) фінансової звітності.

Група 10 - «положення по міжнародній практиці аудиту» - 11 стандартів, розкриваються особливості аудиту міжнародних банків, а також особливості аудиту у випадку застосування клієнтами комп'ютерних інформаційних систем. У цій групі також вирішуються різні питання про проведення аудит перевірок: спілкування з керівництвом клієнта, аудит малих підприємств і ін.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме 19. Міжнародні стандарти аудиту:

 1. 27.Правові засади стандартизації та нормування в галузі екології.
 2. 33.Основні види екологічних стандартів і екологічних нормативів та зміст їх вимог.
 3. 40. Митне оподаткування в зарубіжних країнах.
 4. 1. Аудиторськадіяльність, їїсутність, функціональнізавдання, предмет, метод, об'єкти аудиту.
 5. 12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.
 6. 15.Нормативи аудиту.
 7. 49.Міжнародні організації по стандартизації обліку.
 8. Системи менеджменту якості на основі стандартів ISO 9000.
 9. Аудит систем менеджменту.
 10. Зміст
 11. Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту
 12. 19. Міжнародні стандарти аудиту
 13. 22. Національні нормативи аудиту
 14. 24. Аудиторські процедури та їх класифікація