<<
>>

15.Нормативи аудиту.

Діяльність аудитора суворо регламентована законодавчими і підзаконними актами, міжнародними, вітчизняними стандартами і норма­тивами. Міжнародна федерація бухгалтерів такі стандарти називає міжнародними нормативами аудиту (МНА) та суміжних робіт (МНА/СР).
Під ними розуміють основні принципи, котрих треба додержуватися при проведенні аудиту. Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" (ст. 14) Аудиторська палата України розробляє і затверджує націо­нальні нормативи аудиту, обов'язкові для дотримання всіма аудито­рами. Своїм рішенням № 73 від 18 грудня 1998 р. Палата затвер­дила "Національні нормативи аудиту" і "Кодекс професійної етики аудиторів України". Система Національних нормативів аудиту України складається з 32 нормативів, згрупованих у 9 груп. 1. Вступний матеріал (№1, 2). 2. Відповідальність (№ 3, 4, 5, 6, 7, 8). 3. Планування (№ 9, 10, 11). 4. Внутрішній контроль (№ 12, 13). 5. Аудиторські докази (№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 6. Використання роботи інших фахівців (№ 23, 24, 25). 7. Аудиторські висновки та звіти (№ 26, 27). 8. Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів (№ 28, 29). 9. Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення аудиту (№30, 31, 32). "Кодекс професійної етики аудиторів України" разом з Національними нормативами запроваджує: — морально-етичні принципи аудиту; — правила проведення аудиту і надання аудиторських послуг. "Кодекс професійної етики аудиторів України" складається з двох глав: вступної з 6 розділів та Кодексу з 14 розділів. "Кодекс професійної етики аудиторів України" визначає вимоги щодо поведінки аудиторів у різних умовах проведення аудиту і на­дання аудиторських послуг. Цей документ детально роз'яснює застосування завдань і фунда­ментальних засад аудиту на практиці для багатьох типових ситу­ацій під час вирішення етичних конфліктів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 15.Нормативи аудиту.:

 1. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.
 2. 27.Правові засади стандартизації та нормування в галузі екології.
 3. Система органів державного управління у сфері схорони навколишнього природного середовища: органи управління загальної і спеціальної компетенції та їх основні функції; правовий статус спеціального органу центральної виконавчої влади та його структурних формувань на місцях.
 4. 33.Основні види екологічних стандартів і екологічних нормативів та зміст їх вимог.
 5. 14.Нормування та контроль якостіпраціаудиторів.
 6. 15.Нормативи аудиту.
 7. 18..Інформаційне забезпечення фінансово-господарськогоконтролю. Підготовка інформаційного забезпечення.
 8. 14.6.2. Рейтингова система CAMEL
 9. Зміст
 10. 22. Національні нормативи аудиту
 11. Визначення