<<
>>

12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.

Аудитор у процесі проведення аудиту, а також до і після перевірки накопичує великий обсяг інформації, яку, як правило, відображає в документах. Документація, у відповідності з міжнародним стандартом № 230, являє собою матеріали (робочі документи), підготовлені аудитором або одержані ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки та які зберігаються у нього.
Робочі документи можуть бути у формі даних на папері, на плівці, на електронних чи інших носіях. За методами виконання документацію можна поділити на групи:- за технікою виконання;- за місцем складання;- за призначенням;- за юридичною силою. За структурою документацію аудитора можна поділити на такі групи: за часом проведення і використання; за способом і джерелами отримання; за характером інформації; за призначенням; за ступенем стандартизації; за формою представлення; за технікою складання. За організацією проведення і призначенням документацію можна поділити на планову і звітну До планової документації відносять: замовлення на проведення аудиторських робіт, лист-зобов'язання аудитора, договір на проведення аудиту, договір на проведення попередньої експертизи, договір на виконання аудиторських послуг, завдання на виконання аудиторської роботи, план проведення аудиту, програма проведення аудиту. До звітної документації відносять: Акт приймання-здачі виконаних аудиторських робіт, аудиторський висновок, Акт аудиторського контролю фінансово-господарської діяльності, платіжне доручення, річний звіт, проміжні акти перевірки та ін. Таким чином, аудитор, залежно від призначення документації, визначає інформацію, яка належить до планової і звітної. На форму і зміст робочих документів впливають такі чинники:- характер завдання;- форма аудиторського висновку;- характер складання бізнесу;- характер і стан системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;- потреба (за певних обставин) у керівництві, нагляді та перевірці роботи, виконаної асистентами;- використання у процесі аудиторської перевірки конкретних методів та прийомів.
До складу робочих документів за характером їх складання аудитором включаються:інформація, що стосується правової форми та організаційної структури суб'єкта господарювання; копії важливих юридичних документів, угод, протоколів або витяги з них; інформація стосовно галузі промисловості, економічного та законодавчого середовища, у якому діє суб'єкт господарювання; докази процесу планування, включаючи програми аудиту та будь-які зміни до них; докази розуміння аудитором системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; докази оцінки властивого ризику, ризику контролю та будь-які зміни цих оцінок; докази розгляду аудитором роботи внутрішнього аудиту й висновки з цього; аналіз операцій і залишків; аналіз важливих показників і тенденцій; записи про характер, час та обсяг виконаних аудиторських процедур та їх результати; докази, що робота асистентів була виконана під наглядом і перевірена; вказівки на те, хто й коли виконував аудиторські процедури; детальна інформація про процедури, застосовані до компонентів, фінансові звіти яких перевіряє інший аудитор; копії протоколів спілкування та листування з іншими аудиторами, експертами та іншими третіми сторонами; копії листів або нотаток з питань аудиту, повідомлених або обговорених із суб'єктом господарювання, зокрема, умови, завдання і суттєві недоліки внутрішнього контролю; листи з поясненнями управлінського персоналу, одержані від суб'єкта господарювання; висновки аудитора із суттєвих аспектів аудиторської перевірки, виявлених за допомогою аудиторських процедур, включаючи те, як були розв'язані або враховані винятки чи незвичайні події, якщо вони були; копії фінансових звітів та аудиторського висновку. Аудиторський звіт являє собою матеріали, які складаються за результатами перевірки. Крім аудиторського висновку (акта аудиторського контролю), в документацію аудиторського звіту можна включити: річний (квартальний) звіт, акт здавання-приймання виконаних аудиторських робіт, протокол узгодження договірної ціни на аудиторські послуги, угоду на здійснення аудиторських послуг (даний документ можна також віднести до планової документації).
Крім того, до аудиторського звіту можна віднести такі документи: наказ керівника підприємства-замовника на проведення аудиторських послуг, акти інвентаризації активів і пасивів, договір на проведення попередньої експертизи. Аудиторський висновок - це документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші джерела. Аудиторські висновки можна класифікувати за двома ознаками: за економічною характеристикою досліджень; за видами. Перша група включає: аудиторські загальноприйняті висновки і аудиторські висновки спеціального призначення. Загальноприйняті висновки: аудиторський висновок про фінансову звітність, аудиторський висновок про фінансовий стан підприємства, аудиторський висновок (акт) про проведення консультацій. До аудиторських висновків з аудиту спеціального призначення належать: висновки щодо фінансових звітів, складених відповідно до всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку, відмінні від міжнародних чи національних стандартів бухгалтерського обліку, висновки щодо компонентів або фінансових звітів, висновки щодо виконання контрактних угод, висновки щодо узагальнених фінансових звітів. Друга група включає: безумовно-позитивний аудиторський висновок, умовно-позитивний аудиторський висновок, відмову від висловлення, негативний аудиторський висновок. Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступні розділи: - заголовок; - адресат; - вступ; - масштаб перевірки; - висновок аудитора про перевірену фінансову звітність; - дата аудиторського висновку; - підпис аудиторського висновку; - адреса аудиторської фірми.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.:

 1. Розділ V РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ 66. Поняття робочого часу і його види за труд законодавством
 2. Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу
 3. Режим робочого часу та його види за трудовим правом
 4. ПЕРЕРВА ПРОТЯГОМ РОБОЧОГО ДНЯ
 5. 49. Компетенція робочих груп та секретаріату координаційних нарад
 6. Розкрийте поняття робочого часу та назвіть його види.
 7. 9. Тип робочих активів
 8. 12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.
 9. № _27_ Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє
 10. 59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації
 11. 62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.